Việt Nam: 028 3899 2788 * Nước Ngoài: 028 3899 2788
Công ty cổ phần tiếp vận Trung Thực
Công ty cổ phần tiếp vận Trung Thực
Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành thương hiệu toàn cầu tốt nhất trong ngành hậu cần bằng cách cung cấp các dịch vụ chưa từng có thông qua con người, phương pháp, cấu trúc, đạo đức, chính sách, sự chân thành & ý chí để đạt được sự hài lòng của khách hàng, trong khi đạt được lợi nhuận cao hơn cho tất cả.

Sứ mệnh

Nhiệm vụ của chúng tôi là đáp ứng và vượt quá mong đợi của khách hàng thông qua tiêu chuẩn cao về chất lượng dịch vụ, tính minh bạch hoàn toàn, tính toàn vẹn, các biện pháp hiệu quả về chi phí và dịch vụ được cá nhân hóa. Mục đích chính của chúng tôi là tạo ra một di sản thông qua việc cung cấp dịch vụ đặc biệt trong một môi trường chuyển tiếp trong quá trình đổi mới.