Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi của Việt Nam tăng mạnh

Tin ngày :  12/04/2017
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết giá trị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi của Việt Nam đã tăng 41,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong 3 tháng đầu năm, giá trị nhập khẩu đạt 955 triệu USD, trong đó tháng 3 là 343 triệu USD.Bộ cho biết trong hai tháng đầu năm nay, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu các sản phẩm từ Argentina, chiếm 47,2% tổng nhập khẩu; Hoa Kỳ 15,7%; Ấn Độ 4,2%; và Trung Quốc 3,4%.

Trong một thông báo khác, Cục Chăn nuôi đã gửi công văn 468/CN-TĂCN cho các nhà nhập khẩu thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam yêu cầu họ ngừng nhập khẩu một số sản phẩm thức ăn chăn nuôi có chứa kháng sinh kích thích tăng trưởng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

(theo Bizhub )

(http://bizhub.vn/news/viet-nams-animal-feed-imports-up-sharply_285294.html)

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment